Проследяване на нов потребител в Мрежова компания

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     Мрежовия маркетинг е бизнес на взаимоотношения. Бизнес на дубликация. Бизнес на доверие. Екипен бизнес.                                                                                                                                                     

В традиционния бизнес  – началник и подчинен.

В мрежовия бизнес – спонсорът не е началник. Всички са в еднакви взаимоотношения с компанията.

Спонсор в МЛМ  –  човек, който е отговорен за успех  или провал на новите членове в екипа.

Истинският спонсор е:

     - Истински лидер – човек, който води и вдъхновява хората.

     - Човек, който учи новите партньори, проследява развитието им.

     - Отговорен, умее да контролира своите емоции и мисли.

 

 Проследяване на нов потребител. Задачи на спонсора.

Възможни въпроси:     

С какво те привлече тази Компания?

Какво желаеш да научиш по отношение на продуктите?

Какъв доход би желал да достигнеш?

С какво се занимаваш и колко време на седмица би могъл да посветиш на тази работа? Бил ли си някога в Мрежова компания? И т.н.

  Когато човек влиза в компанията, той има някакви задачи и цели. Имаме:

    Не продажби, а предаване на информация и изграждане на мрежа от потребители и други мрежовици.

“Целта не е вие или който и да било друг да продава много от продукта, а много хора да си бъдат своя най-добър клиент, да продават на и да обслужват разумен брой потребители и да привличат много други хора и да им показват как да правят същото.”

Робърт Кийосаки,Бизнесът на XXI век

 • Да го запознае с Маркетинг плана на Компанията.
 • Да предостави ефективна, работеща система на работа.
 • Правилно поставена цел – когато се уговорим с човека за неговата индивидуална цел, той е мотивиран да я постигне.
 • Бизнес-план - какво трябва да направи. Помощ за съставяне.
 • Инструменти – Списък, Дневник, Визитка, 2-минутна презентация
 • Да го научи да спонсорира.

Да сподели прости и ефективни методи за спонсориране.

Живото спонсориране е приоритетно. Срещи 2+1.

Спонсориране с помощта на Интернет.

 • Постоянно обучение, мотивация и контрол. 

Да установи и поддържа постоянна връзка, да познава потребностите му, да знае какво се случва с него, за да може да окаже подръжка в необходим момент. Нужно е да контролира неговите действия – да му напомня, да му обяснява, да му подсказва какво да прави.

Първите действия трябва да се направят в първите 3 дена.

„Дайте на гладния въдица, не риба“

 

Бизнес-План, Списък, Дневник

Бизнес планиране в MLM

 1. Годишно планиране – ясно поставена годишна цел.
 2. Три-месечно планиране. За новият партньор този план е по-разбираем.

Той разбира конкретно какво трябва да направи за 3 месеца.

Много важен и ефективен план!

 1. Месечно планиране
 2. Седмично планиране - особено ефективно.
 3. Планиране за деня.

Ако прилагате планиране, създава се навик. Хората, които са във вашия екип, ще разберат, че Вие сте професионалист, те също ще се научат да планират.

Процес на дублициране. 

Вие ще се движите със съвършено различна скорост и вашите доходи ще започнат да растат.

Има три основни ключови показатели за ефективност в MLM, които ни позволяват да измерим пулса на своя бизнес.

- Стокооборот (брой точки) за месец.

- Брой нови потребители, които влизат в структурата.

- Брой на хората на обучение (офлайн и онлайн), интересуващи се от развитие. 

Забележете, това са измерими показатели. Всичко, което може да се измери, е ефективно.

Един път в седмицата, в определен ден, правим анализ – разглеждаме брой точки, количество нови

потребители и количество хора на обучение, и правим корекции.

 

СПИСЪК

Първата важна задача на новия човек –

Да състави два списъка с контакти.

1-ви списък – близки, приятели, познати в неговия град.

2-ри списък -  близки, приятели, познати в други градове.

(списъци по градове )

Да се създаде навик за постоянна работа с контакти. Да разширява база данни.

     Бизнес-ДНЕВНИК / от моя опит/

    Да се отразява всичко, в хронологичен ред. Да се прави плана за следващия ден вечер.

   Дата. Предстоящи срещи и събития. Други задачи свързани с бизнеса – спешни, важни, необходими и т.н..

    Отбелязвам какво се случва – с кого се срещнах, за какво говорих, кога да звънна, каква информация му е нужна, каква уговорка имам, нови контакти, кое е важно и т. н.

   Вечер – сортиране на информацията  и планиране на следващия ден.

   Други инструменти, които ползвам:

  Списък на регистрирани потребители – записвам дата на регистрация,  цели, поръчки, резултати и т.н.

  Списък на потенциални потребители, с които съм осъществила контакт – от какво се интересуват, какъв проблем имат и т.н.

      Не мога да планирам колко точки ще направи моята структура за месеца или какъв ранг ще постигна в даден месец, тъй като това зависи от много обстоятелства, но мога да направя план за своите действия. Какво ще правя днес, тази седмица или този месец, в следващите три месеца, за да се развивам в този бизнес.

      Навикът за планиране е решаващ, за да работим умно и професионално! Имаш ли план – имаш бизнес!