Диагностика с Оберон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика с Оберон


   Апаратно-програмния комплекс (торсионният квантов генератор “Оберон” 11 и програмата “Метапатия” 3), на базата на спектралния анализ на вихровите магнитни полета на биологическите организми, за първи път позволява напълно безвредно, без неприятни и понякога болезнени манипулации да се получи пълна представа за здравето на човека и дори за най-началните, иначе неуловими прояви на заболяванията. Такава степен на пълна ранна и безвредна диагностика не е по възможностите на нито една от използваните досега технологии (дори на създадените през 90-те години на ХХ век апаратури като IMEDIS, EXPERT, VEGA и др.), които могат да установят само вече оформен процес, но не намерението му да се формира. 


    Информацията, която се постига при диагностика с Оберон е далеч по-богата. По измененията на вълновите характеристики на магнитните полета на живите организми, на тяхната тъкан, на отделните клетки и даже на отделните ферменти и хормони тя създава детайлизиран образ на индивидуалното състояние на организма, прави качествена оценка на всеки орган, на неговите части и функции, постигайки ясна в момента диагноза. Нещо повече – диагностиката позволява да се открие индивидуалната предразположеност към такива сериозни заболявания като диабет, инфаркт, инсулт и др. и да прогнозира възникването им, както и да се установят скрито протичащи процеси. Определя се функционалното състояние на всеки, разпознава се първопричината за нарушението, откриват се проблемните зони и се установяват скрито протичащи процеси. 

   Повечето от известните днес изследвания разглеждат органите на човека от гледна точка на техните структурни изменения (форма, размери, образования), но не могат да оценят тяхното функционално състояние. Именно промяната във функционалната активност на органите е начало на повечето заболявания, а измененията в тяхната структура са по-късен стадий, последващ дълго протичащи функционални отклонения.

Диагностиката включва изследване на:

 

Диагностиката с Оберон:

 

 След диагностиката се разпечатва епикриза, представяща пълното функционално състояние на целия организъм, посочват се най-подходящите и ефективни оздравителни програми.

За информация - тел. 0879 650264, Вили Стефанова