Джон Кехоу за силата на мисълта

Един от крайъгълните камъни в моето учение е, че вие трябва да можете да демонстрирате овладяването на силата ни мисълта. Няма никаква полза от теории и концепции за силата на мисълта, ако не сте способни да я направите част от всекидневните си предизвикателства и да я използвате.

Силата на мисълта работи, когато упражнявате техниките редовно и ако го правите, то вашият живот наистина ще се промени в положителна посока.

- Как достигнахте до прозрението, че нашата мисъл може да променя материалната действителност? Вие убедили ли сте се от личен опит, че положителните мисли при всички случаи водят до хубави събития и осъществяване на съкровени желания?

- Първо нека да поясня, че това не е положително мислене. Силата на мисълта представлява система от техники и практики, които се “задвижват” от енергия по научен начин. Всичко това е в унисон със законите на физиката. Второ, няма човек, който да ви обещае, че всяко ваше желание ще се изпълни автоматично чрез използването на тази система. Има много фактори, които определят какво можем да приемем за успех и какво – за провал. Това, което силата на мисълта ви дава, е един инструментариум, който сериозно да наклони везните във ваша полза. Накрая ще кажа, че овладях тази система чрез задълбочени проучвания и практика. Трийсетте, че и повече години, през които я преподавам и наблюдавам как другите я използват, са доказали ефективността й.

- Разкажете нещо за времето, прекарано в горите на Британска Колумбия. Там ли достигнахте до прозрението, че качеството на нашия живот зависи от качеството на мислите ни?

- Стигнах до тези прозрения, преди да отида в планината. Там всъщност успях да споя всичките си изследвания и концепции в една работеща система. В този период “сглобих” програмата за обучение за силата на мисълта. Научих се как да достигам до подсъзнанието си и да черпя насоки от този “извор”. Голяма част от “материала”, с който се сдобих, не фигурира в нито един учебник, а просто подсъзнанието ми можа да достигне до този извор и да черпи от него. Времето, прекарано в планината, беше спокойно, изпълнено с прозрения и мечтания.

- Може ли човек да се лекува от тежки заболявания чрез овладяване силата на подсъзнанието?

- Мнозина успяват. Както вече казах по-горе, никой не може да ви обещае на 100%, че нещо ще се получи при всякакви обстоятелства, но мнозина боледуващи са се излекували. Добавянето на силата на мисълта към оздравителната програма е добавяне на много мощно средство. Има хиляди хора, които са се излекували посредством тези методи.

- Разкажете за някои положителни резултати на хората, овладели силата на мисълта след посещението на вашите курсове.

- Вече споменахме излекуването на болести. Хората използват силата на мисълта, за да печелят състезания, да получат повишение в службата, да подобрят финансовото си състояние, да срещнат партньора на живота си, да открият призванието и стремежите си в живота. Успехът е толкова различен, колкото различни са и хората, прилагащи този метод. Учащите се го използват, за да получат по-високи бележки. Методологията е една и съща, независимо дали създавате бизнес за стотици милиони долари, или търсите първата си работа.

- Кое ви провокира да преподавате науката за силата на мисълта и на децата? И при тях ли силата на самовнушението и самопрограмирането помагат така ефективно, както при възрастните?

- Насочената към децата програма за силата на мисълта първоначално беше съставена от група училищни преподаватели, които бяха мои студенти, познаваха работата ми и искаха да я внедрят в училище. Децата много бързо възприемат тези методи и какъв по-добър подарък за едно дете от самоувереност, самоуважение и позитивно отношение. Разбира се, това, на което учим децата, са съвсем елементарни неща, структурирани около игрите и забавленията. Представата ни за самите нас се оформя много рано и затова е много важно да научим децата как мислите им влияят върху живота им.

- Техниките от вашия метод много наподобяват техниките на метода Силва (учение за позитивното мислене, в което човек трябва да визуализира и програмира желанията си) и на НЛП (Невро-лингвистичното програмиране - съвкупност от модели, които съставят подход към успеха). Какви са приликите и разликите?

- И двете системи, за които говорите, “работят” с мисълта, така че очевидно е да има известно припокриване. Уникалното на тази система е, че съм я направил “юзър френдли” – адаптирана и добронамерена към потребителя. Това е една много проста система и много от техниките ги няма в другите системи, тъй като са уникални. 

- В днешните времена на криза и обезверяване на хората нужно ли е според вас науката за силата на мисълта да се преподава в училищата, за да се подобрява животът в различните му области?

- Тя трябва да се преподава и се преподава в училища, където има преподаватели, които са присъствали на мои курсове и са внесли елементи от програмата в класните стаи.

- И накрая какво послание бихте отправили към вашите български читатели?

- Вярвайте в живота и се доверете на себе си. Независимо от положението, в което се намирате в момента, знайте, че то може да се промени към по-добро, като разберете и използвате силата на своята мисъл по начина, по който тя е направена да работи. Ние сме предопределени да успяваме и животът трябва да ни носи наслада. Наслаждавайте се. Бъдете добри с другите. Бъдете себе си и не се задоволявайте с нищо по-малко от мечтите си.