Водородният антиоксидант Н-500

Видео със създателя на Н-500 - Робърт Тидеман.